girls-style 圖庫系列

本站也接受指定女優圖檔製做,一片光碟的容量(以4G(4100MB)為限,超過即算第二片,每位女優皆有標示圖檔容量,請自行計算,未標示則尚未收集完整)您可選擇您所喜歡的女優,將其圖檔製做在同一片光碟,以免您所買的光碟,有些女優是您不喜歡(指定製做,請告知每片光碟要收錄的女優編號)

指定製做光碟每片為250元

圖檔內容請自行參考網站
http://www.girls-style.net/

PGS01~19單片:100元

此站已已全部完檔

編號
內容
編號
內容
編號
內容
編號
內容
PGS01
g_photo001~005
PGS02
g_photo006~010
PGS03
g_photo011~014
PGS04
g_photo015~019
PGS05
g_photo020~024
PGS06
g_photo025~029
PGS07
g_photo030,gsn1-00~03
PGS08
gsn1-04~09
PGS09
gsn1-10~15
PGS10
gsn1-16~19
PGS11
gsn1-20~26
PGS12
gsn1-27~32
PGS13
gsn1-33~36,gsn2-00~02
PGS14
gsn2-03~08
PGS15
gsn2-03~14,nanpa01~04
PGS16
nanpa05,06,gsh01,02
PGS17
gsh03~06
PGS18
gsh07,08,11,12
PGS19
gsh09,10
gsh

012.

011.

010.

990MB
758MB

920MB

009.

008.

007.

1495MB

976MB

1208MB
006.

005.

004.

003.

002.

001.
948MB

887MB

1413MB

836MB

1290MB
1055MB
nanpa

006.

005.

004.

003.

002.

001.

816MB

1208MB

1116MB

889MB

86MB
45MB
gsn2

014.

013.

012.

011.

010.

348MB

366MB

187MB
260MB

513MB

009.

008.

007.

006.

005.

004.

003.

002.

001.

000.

399MB

324MB

1219MB
438MB

1761MB

414MB

282MB

1731MB
339MB

80MB

gsn1
036.

035.

034.

033.

032.

031.

030.

55MB

789MB

504MB

764MB

295MB
835MB

583MB

029.

028.

027.

026.

025.

024.

023.

022.

021.

020.

967MB

401MB

677MB
515MB

672MB

303MB

878MB

890MB
1004MB

666MB

019.

018.

017.

016.

015.

014.

013.

012.

011.

010.

262MB

843MB

1690MB
1034MB

643MB

1362MB

307MB

691MB
426MB

628MB

009.

008.

007.

006.

005.

004.

003.

002.

001.

000.

289MB

310MB

1229MB
769MB

245MB

12710MB

663MB

811MB
1454MB
171MB
g_photo

030.

029.

028.

027.

026.

773MB

761MB

880MB

870MB
886MB

025.

024.

023.

022.

021.

883MB

655MB

467MB

804MB
1096MB

020.

019.

018.

017.

016.

844MB

878MB

876MB

847MB
1004MB

015.

014.

013.

012.

011.

821MB

895MB

1720MB

877MB
816MB

010.

009.

008.

007.

006.

826MB

849MB

745MB

1116MB
879MB

005.

004.

003.

002.

001.

888MB

846MB

839MB

836MB
815MB