digi-gra.net 圖庫系列

本站也接受指定女優圖檔製做,一片光碟的容量(以4G(4100MB)為限,超過即算第二片,每位女優皆有標示圖檔容量,請自行計算,未標示則尚未收集完整)您可選擇您所喜歡的女優,將其圖檔製做在同一片光碟,以免您所買的光碟,有些女優是您不喜歡(指定製做,請告知每片光碟要收錄的女優編號)

指定製做光碟每片為250元

圖檔內容請自行參考網站
http://www.digi-gra.net/teigaku/

單片:150元

編號
內容
編號
內容
編號
內容
PDG01
001~019
PDG02
020~035
PDG03
036~049,051~053
PDG04
054~062
PDG05
063~068
PDG06
069~082
PDG07
s0004,0005,0008,0009
PDG08
s0010~0012,0017,0020
PDG09
s0015,0018,0024,0025
PDG10
s0026,0028,0030,0031,0034,0035
PDG11
s0029,0036,0037,0039,0040,0042
PDG12
s0038,0043,0044,0046,0047
PDG13
s0045,0049,0052,0054,0056,0058
PDG14
s0053,0059,0060,0062,0063,0066
PDG15
s0064,0065,0067,0068
PDG16
s0070,0071,0075,0077,0079
PDG17
s0078,0080,0085,0086
PDG18
s0022,s0090
PDG19
s0061,s0079-2
PDG20
s0084,s0101
PDG21
s0087,s0092-2
PDG22
s0092-1,s0094
PDG23
s0092-3,s0100
PDG24
s0093,s0098,s0115
PDG25
s0095,s0097,s0122
PDG26
s0096,s0106
PDG27
s0099,s0103,s0124
PDG28
s0102,s0112,s0121
PDG29
s0104,s0113
PDG30
s0105,s0120,s0125
PDG31
s0107,s0123,s0126
PDG32
s0072-2,s0108,s0130
PDG33
s0109,s0111,s0129
PDG34
s0110,s0117
PDG35
s0116,s0118,s0135
PDG36
s0119,s0128,s0134
PDG37
s0127,s0132-2
PDG38
s0131,s0133,s0150
PDG39
s0132-1,s0148
PDG40
s0136,s0138,s0140
PDG41
s0137,s0141,s0142
PDG42
s0139,s0144,s0146
PDG43
s0143,s0149,s0151
PDG44
s0072-3,s0126-2,s0156,s0161
PDG45
s0147,s0153,s0159
PDG46
s0136-2,0157
PDG47
s0145-1,0158
PDG48
s0145-2,0152
PDG49
s0154,0163
PDG50
s0155,0165
PDG51
s0160,0168
PDG52
s0162,0171
PDG53
s0164,0167
PDG54
s0166,0181
PDG55
s0169,0179
PDG56
s0170,0182
PDG57
s0172,0174
PDG58
s0173,0176
PDG59
s0175,0190
PDG60
s0177,0178
PDG61
s0180,0184
PDG62
s0183,0187
PDG63
s0185,0188
PDG64
s0186,0194
PDG65
s0189,0191
PDG66
s0192,0195
PDG67
s0193,0197
PDG68
s0196,0203
PDG69
s0198,0200
PDG70
s0199,0202
PDG71
s0201,0204
PDG72
s0205,0209
PDG73
s0206,0211
PDG74
s0207,0212
PDG75
s0208,0210-1
PDG76
s0210-2,0213
PDG77
s0085-2,0214
PDG78
s0215,0221-1
PDG79
s0216,0221-2
PDG80
s0217,0225-1
PDG81
s0218,0234
PDG82
s0219,0225-2
PDG83
s0220,0235-1
PDG84
s0222,0235-2
PDG85
s0223,0236-2
PDG86
s0224,0236-1
PDG87
s0226,0227-2
PDG88
s0227-1,0228
PDG89
s0229,0230-2
PDG90
s0230-1,0231
PDG91
s0113-2,0232-1
PDG92
s0232-2,0237-1
PDG93
s0233,0237-2
PDG94
s0238-1,0243
PDG95
s0238-2,s0240
   
s編號(新)和原編號相同的對照表
s編號
原編號
s編號
原編號
s編號
原編號
s編號
原編號
s0001
011
s0003
001
s0006
014
s0007
023
s0013
037
s0014
024
s0016
064
s0019
054
s0021
017
s0023
056
s0027
039
s0032
008
s0033
068
s0041
042
s0048
066
s0050
027
s0051
058
s0055
045
s0057
031
s0069
061
s0072
062
s0073
049
s0074
029
s0076
033
s0081
034
s0082
035
s0083
050
Page.02
.<2>.<1>
s編號(新)

s0310.

s0309.

s0308.

s0307.

s0306.

MB

MB

MB

MB
MB

s0305.

s0304.

s0303.

s0302.

s0301.

MB

MB

MB

MB
MB

s0300.

s0299.

s0298.

s0297.

s0296.

MB

MB

MB

MB
MB

s0295.

s0294.

s0293.

s0292.

s0291.

MB

MB

MB

MB
MB

s0290.

s0289.

s0288.

s0287.

s0286.

MB

MB

MB

MB
MB

s0285.

s0284.

s0283.

s0282.

s0281.

MB

MB

MB

MB
MB

s0280.

s0279.

s0278.

s0277.

s0276.

MB

MB

MB

MB
MB

s0275.

s0274.

s0273.

s0272.

s0271.

MB

MB

MB

MB
MB

s0270.

s0269.

s0268.

s0267.

s0266.

MB

MB

MB

MB
MB

s0265.

s0264.

s0263.

s0262.

s0261.

MB

MB

MB

MB
MB

s0260.

s0259.

s0258.

s0257.

s0256.

MB

MB

MB

MB
MB

s0255.

s0254.

s0253.

s0252.

s0251.

MB

MB

MB

MB
MB

s0250.

s0249.

s0248.

s0247.

s0246.

MB

MB

MB

MB
MB

s0245.

s0244.

s0243.

s0242.

s0241.

MB

MB

2693MB

2796MB
2826MB

s0240.

s0239.

s0238.

s0237.

s0236.

2877MB

MB

3236MB

3891MB
3389MB

s0235.

s0234.

s0233.

s0232.

s0231.

3348MB

2161MB

2632MB

2580MB
2550MB

s0230.

s0229.

s0228.

s0227.

s0226.

2632MB

2673MB

2652MB

2796MB
2591MB

s0225.

s0224.

s0223.

s0222.

s0221.

2970MB

2847MB

2540MB

2683MB
3594MB

s0220.

s0219.

s0218.

s0217.

s0216.

2765MB

2806MB

2232MB

2560MB
2284MB

s0215.

s0214.

s0213.

s0212.

s0211.

2877MB

2243MB

2806MB

2314MB
2396MB

s0210.

s0209.

s0208.

s0207.

s0206.

2949MB

2468MB

2734MB

1782MB
1812MB

s0205.

s0204.

s0203.

s0202.

s0201.

1864MB

2068MB

2601MB

1710MB
1823MB